Публикације

Сигнатура Назив публикације Година Акције
ГР.3. Минеј за октобар (одломак) почетак XVII века Детаљи
ГР.4. Минеј за фебруар (одломак) средина XVII века Детаљи
ГР.5. Стиховни пролог за јун, јул и август 1575 Детаљи
РА.2. Октоих првогласник 1750 Детаљи
ГР.6. Поменик манастира Ковина (општи лист) 1712-1755. Детаљи
ГР.9. Парусија (поменик) манастира Грабовца 1730-1896. Детаљи
ГР.18. Апологија Димитрија Ростовког XVIII век Детаљи
ДП.15. Тумачење Књиге Исуса Навина, Књиге о судијама и Књиге о Рути 1820. Детаљи
ЕР.1. Orth /odoxen/ dogmatik прва половина XIX века Детаљи
ДП.24. Беседе Јована Златоустог (1) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.24. Беседе Јована Златоустог (2) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ЕР.15. Числа разбıена прва половина XIX века Детаљи
СА.3. Беседе Јована Златоустог на Јованово Јеванђеље прва половина XVII века, до 1656. године Детаљи
ГР.46. Увод у логику и филозофију, рукопис Арсенија Теофановића друга четвртина XVIII века, око 1735/45. Детаљи
ШИК.2. Канонар (одломак) крај XVIII века Детаљи
ДП.20. Теофилактово тумачење Јеванђеља по Луки (1) 1821. Детаљи
ДП.20. Теофилактово тумачење Јеванђеља по Луки (2) 1821. Детаљи
ГР.35. Служба преносa моштију Стевана Штиљановића, 1770/80. Детаљи
СА.14 Минеј за мај прва четвртина XVIII века Детаљи
ЕР.30. Вопроси и ответи ... цркве восточныя прва половина XIX века Детаљи
ЕР.35. Вступанїе въ пастырскую богословїю, фрагменти прва половина XIX века Детаљи
СА.11 Минеј за јануар прва четвртина XVIII века Детаљи
ГР.1. Четворојеванђеље 1551. Детаљи
ГР.32. Отвјет православнаго њекојего христијанина к њјекојему брату православному о католическом насилији последња четвртина XVIII века Детаљи
ГР.43. Црквена реторика (део I и II заједно) око 1830. Детаљи
РА.1. Четворојеванђеље друга четвртина XVI, крај XVII и почетак XVIII века Детаљи
ДП.12./а Тумачење књиге постања (2) 1820. Детаљи
ДП.12./а Тумачење књиге постања, други истовремени препис са нешто другачијим распоредом тумачења св. отаца (1) 1820. Детаљи
ГР.15. Прогностикон девета деценија XVIII века Детаљи
ШИК.7. Преписи и преводи разних аутора црквених текстова, као и делова из Старог и Новог завета 1812. Детаљи
СА.18. Триод цветни крај XVII – прва деценија XVIII века Детаљи
СА.17. Триод посни 1698. и 1712. године Детаљи
ГР.40. Морално богословље око 1830. Детаљи
ГР.14. Номоканон средина XVII века Детаљи
ДП.19. Теофилактово тумачење Јеванђеља по Матеју и Марку (2) 1821. Детаљи
ДП.26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (1) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (2) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (3) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП. 26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (4) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (5) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (6) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (7) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (8) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (9) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.26. Црквена историја Мелетија, митрополита атинског (10) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ЕР.32. Превод књиге Правовyрїе Данила Хенриха 1774. Детаљи
СИГ.1. Триод посни 1646. Детаљи
ЕР.11. Особена меөодика или правила за особенне предмете наставленıя прва половина XIX века Детаљи
ГР.24. Молитвеник – требник, препис Генадија Стефановића јеромонаха 1774. Детаљи
ГР.57. Служабник, Венеција, издање Јеролима Загуровића 1570. Детаљи
ЕР.23. Една година или овако е молуще зрелище, од Рудолфа Маин 1842. Детаљи
ЕР.37. Расправе и документи и увези са реформама календара 1814-1815. Детаљи
ЕР.16. Apologetika XIX век Детаљи
ГР.34. Службе св. Атанасију Великом и преподобној Марији 1847. Детаљи
СА.21. Октоих првогласник (одломак), препис са руског штампаног издања крај XVIII или почетак XIX века Детаљи
ГР.11. Тефтер манастира Грабовца 1747-1751. Детаљи
ЕР.18. Катихетика 1900. Детаљи
ГР.27. Књига проповеди трећа четвртина XVIII века, после 1757. Детаљи
ЕР.36. Правила за свештенике и за парохијску службу митрополита Вићентија Јовановића 1733. Детаљи
СА.13 Минеј за март и април прва четвртина XVIII века Детаљи
ГР.38. Зборник трећа четвртина XVIII века Детаљи
ГР.44. Хронологија око 1830. Детаљи
ГР.45. Антонијева бележница (2) 1827-1866. Детаљи
СА.4. Четворојеванђеље трећа четвртина XVI века Детаљи
ДП.25. Пастирско богословље (1) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.25. Пастирско богословље (2) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.25. Пастирско богословље (3) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.25. Пастирско богословље (4) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.25. Пастирско богословље (5) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ДП.25. Пастирско богословље (6) трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ЕР.19. Уводъ у науку христианску или катихизис прва половина XIX века Детаљи
ГР.28. Србљак Антонија Грабовачког 1759. Детаљи
ГР.61. Грчка граматика и палеографија Николе Кленарда 1572. Детаљи
СА.12 Минеј за фебруар прва четвртина XVIII века Детаљи
СА.2. Минеј за март с пролозима 1571. Детаљи
ЕР.6. Славенская граматıка, препис 1821. Детаљи
ГР.60. Јевангелија чтомаја, Москва, 7. фебруар 1745. године 1745. Детаљи
СА.6. Псалтир с последовањем четрдесете године XVI века Детаљи
ШИК.8 Белешке и преводи Гаврила Грегоровића пароха Јегарског 1829. Детаљи
ГР.31. Отвјет православнаго њекојего христијанина к њекојему брату православном о католическом насилији последња четвртина XVIII века Детаљи
ШИК.9 Теофилактово тумачење Јеванђеља 1821. Детаљи
ЕР.21. Етимологија 1864. Детаљи
ЕР.12. Прописъ содержащıй рукописная писмена 1809. Детаљи
ДП.18. Тумачење Четврте књиге царства, прве и друге Паралипоменона, по налогу Дионисија Поповића 1820. Детаљи
ШИК.3. Псалтир (одломак) крај XVIII – почетак XIX века Детаљи
ЕР.29. Вопроси и ответи ... Ј. Петрович 1822. Детаљи
ГР.56. Псалтир с последовањем, манастир Милешева трећа четвртина XVI века Детаљи
ГР.36. Граматика, препис Данила, јерођакона грабовачког 1743. Детаљи
ДП.21. Јеванђеље по Матеју, Марку, Луки и Јовану, по налогу Дионисија Поповића (2) 1823. Детаљи
ДП.21. Јеванђеље по Матеју, Марку, Луки и Јовану, по налогу Дионисија Поповића (1) 1823. Детаљи
ДП.12. Тумачење књиге постања, по налогу Дионисија Поповића (1) 1820. Детаљи
ДП.12. Тумачење књиге постања, по налогу Дионисија Поповића (2) 1820. Детаљи
СБ.2. Богородичник 1537. Детаљи
ГР.33. Чинови дополнителног требника око 1835. Детаљи
ГР.16. Дијалог о источној и западној цркви девета деценија XVIII века Детаљи
ГР.29. Везпристрастнаја историческаја повјест о разделенији восточнија и западнија церквеј Јована Рајића 1766. Детаљи
ГР.50. Алгебра и тригонометрија, рукопис Арсенија Теофановића друга четвртина XVIII века Детаљи
ДП.13. Тумачење друге, треће и четврте књиге Мојсијеве: Излазак, Левитска и Бројеви 1820. Детаљи
ГР.17. Псалтир с последовањем прва трећина XVII века Детаљи
ГР.55. Празнични минеј (Зборник), Венеција, издање Божидара Вуковића 1538. Детаљи
СА.1. Псалтир с последовањем око 1545. Детаљи
СА.8. Минеј за октобар прва четвртина XVIII века Детаљи
ЕР.34. Извyстїе и рад архиепископов и епископов славеносербских ... крај XVIII века Детаљи
СА.16 Минеј за август 1716-1717. Детаљи
ДП.22. Поучна слова Илије Мињатија 1827. Детаљи
СА.10 Минеј за децембар прва четвртина XVIII века Детаљи
ДП.17. Тумачење Друге и Треће књиге царства 1820. Детаљи
ГР.59. Апологија Димитрија Ростовског, Черњигов 1716. Детаљи
СА.5. Минеј за децембар са пролозима 1582. Детаљи
ЕР.3. Besondere (specielle) liturgik, II Theil прва половина XIX века Детаљи
ЕР.13. Численица прва половина XIX века Детаљи
ГР.51. Правни списи последња деценија XVIII века Детаљи
СА.9 Минеј за новембар прва четвртина XVIII века Детаљи
ЕР.7. Saeculum septimum прва половина XIX века Детаљи
ГР.23. Апофтегмата Бењаша Буднија 1729. Детаљи
ЕР.10. Богословıй догматıческıя, Част I. Сокращена прва половина XIX века Детаљи
ЕР.26. Риторика церковная прва половина XIX века Детаљи
ШИК.5 Одговор православног хришћанина у вези са унијом и унијатима 1775. Детаљи
ГР.62. Минеј за октобар (одломак) XVIII век Детаљи
ДП.16 Тумачење Прве књиге царства, по налогу Дионисија Поповића 1820. Детаљи
ЕР.14. Численыца прва половина XIX века Детаљи
ЕР.5. Physiologia specialis прва половина XIX века Детаљи
ЕР.28. Iсторıа церковная прва половина XIX века Детаљи
ШИК.4. Требник (одломак) прва четвртина XIX века Детаљи
ДП.23. Тумачење недељних Јеванђеља по Јовану и Марку трећа деценија XIX века, до 1828. године Детаљи
ГР.2. Минеј за август почетак XVII века Детаљи
ЂУР.2. Апостол с тумачењем прва четвртина XVI века Детаљи
ЕР.33. Politia (Conseptus scriptorum politicarum) ... 1830. г Детаљи
СА.15 Минеј за јун и јул 1721. Детаљи
ГР.22. О светим тајнама средина XVIII века Детаљи
ЕР.38. Белешке из пастирске теологије (немачки) 1897. Детаљи
ГР.53. Служабник, Венеција, издање Божидара Вуковића 1519. Детаљи
ЕР.8. Примѣчанıя ко богословıй пастıрской 1838. Детаљи
ЕР.25. Вступленıе въ пастирскую богословıю (1) XIX век Детаљи
ЕР.25. Вступленıе въ пастирскую богословıю (2) XIX век Детаљи
ГР.26. Бележница око 1789. Детаљи
ГР.12. Псалтир с последовањем крај XVI века и 1668. година Детаљи
ГР.41. Пастирско богословље око 1830. Детаљи
ГР.42. Полемика око 1830. Детаљи
ГР.47. Филозофски списи, део I-VI, рукопис Арсенија Теофановића друга четвртина XVIII века, око 1735/45. године Детаљи
ГР.54. Празнични минеј (Зборник) 1538. Детаљи
ГР.58. Нови Завет, део I-II, Тибинген 1563. Детаљи
СА.22. Отвјет православнаго њекојего к другому православному брату о римокатолицком насилију крај XVIII или почетак XIX века Детаљи
ЕР.2. Begriff der orthodoxen theologie im allgemeinen прва половина XIX века Детаљи
ЕР.24. Speculum vitae 1780. Детаљи
ЕР.27. Богословıя догматıческая прва половина XIX века Детаљи
ШИК.6 Конзисторијални катекисис 1796. Детаљи
ЛО.1. Ловрански кодекс - Цветни триод XIII-XIV век Детаљи
СА.19. Артикула 1769. Детаљи
СА.20. Зборник литургијски средина XVII века Детаљи
СА.23. Реторика средина XVIII века Детаљи
СА.24. Четворојеванђеље трећа четвртина XVI века Детаљи
СБ.1. Апостол крај XV – почетак XVI века, са додацима с почетка XVIII века Детаљи
СБ.2. Богородичник 1537. Детаљи
ЂУР.1. Тумачење Јеванђеља прва четвртина XVI века Детаљи
ШИК.1. Поуке и слова светих отаца (одломак) прва четвртина XVII века Детаљи
ШИК.4. Требник (одломак) прва четвртина XIX века Детаљи
ДП.11. Повест о Ћирилу и Методији 1820. Детаљи
ДП.14. Тумачење закона поновљених и синопсис на пет књига Мојсијевих 1820. Детаљи
ДП.17. Тумачење Друге и Треће књиге царства 1820. Детаљи
ДП.19. Теофилактово тумачење Јеванђеља по Матеју и Марку (1) 1821. Детаљи
ЕР.9. Примѣчанıя ко богословıй пастıрской 1838. Детаљи
ЕР.17. Увод у Св. писмо Новога завета 1896. Детаљи
ЕР.20. Iсторıа катıхисма всея православныя восточныя церкве прва трећина XIX века, пре 1830. Детаљи
ЕР.22. Начертанıя хронологıи (временосчисченıя) 1841/42. Детаљи
ЕР.31. Препис непознате драме почетак XIX века Детаљи
ЕР.32. Превод књиге Правовyрїе Данила Хенриха 1774. Детаљи
ЕР.33. Politia (Conseptus scriptorum politicarum) 1830. Детаљи
БР.1. Октоих друга половина XVII века Детаљи
ГР.63. Пропедија јеромонаха Дионисија Новаковића 1744. Детаљи
ГР.48. Увод у општу филозофију и метафизику друга четвртина XVIII века Детаљи
ЕР.8. Примечанıя ко исторıи церковной Ѡтносящıмся прва половина XIX века Детаљи
ГР.39. Догматско богословље (1) око 1830. Детаљи
ГР.49. Кратак курс из логике – опште дијалектике 1742. Детаљи
ТИТ.1. Минеј за јануар и минеј за март прве деценије XVI века Детаљи
ГР.7. Поменик манастира Грабовца (општи лист) трећа четвртина XVII века Детаљи
ГР.8. Тефтер манастира Ковина 1764-1794. Детаљи
ГР.10. Поменик општи манастира Грабовца друга четвртина XVIII века Детаљи
ГР.13. Зборник црквених песама средина или осма деценија XVI века Детаљи
ГР.19. Молитвеник прва половина XVIII века Детаљи
ГР.20. Епистола Христова с неба трећа четвртина XVIII века Детаљи
ГР.21. Увод у филозофију, белешке студента Ивана Гороховцова 1806-1810. Детаљи
ГР.30. Зерцало христијанства Дионисија Новаковића после 1749. до 1767. године Детаљи
ГР.39. Догматско богословље (2) око 1830. Детаљи
ГР.39. Догматско богословље (3) око 1830. Детаљи
ГР.45. Антонијева бележница (1) 1827-1866. Детаљи
ГР.52. Летопис манастира Грабовца, препис друга четвртина XVIII века Детаљи
СА.7 Артикула 1769. Детаљи