Триод посни

Сигнатура СА.17.
Година 1698. и 1712. године