Отвјет православнаго њекојего христијанина к њјекојему брату православному о католическом насилији

Сигнатура ГР.32.
Година последња четвртина XVIII века

Отвјет православнаго њекојего христијанина к њјекојему брату православному о католическом насилији ... и о варварској глаголемој унији и о унијатах ... Теотикиса Никифороса, препис из последње четвртине XVIII века