Тумачење Књиге Исуса Навина, Књиге о судијама и Књиге о Рути

Сигнатура ДП.15.
Година 1820.

Тумачење Књиге Исуса Навина, Књиге о судијама и Књиге о Рути,  по налогу Дионисија Поповића, 1820. година