Увод у филозофију, белешке студента Ивана Гороховцова

Сигнатура ГР.21.
Година 1806-1810.