Октоих првогласник

Сигнатура РА.2.
Година 1750

Октоих првогласник, 1750. година, са додатком из
двадесетих година
XVIII века и штампаним додатком из Октоиха
петогласника Б. Вуковића из 1536/37. године

.