Тумачење недељних Јеванђеља по Јовану и Марку

Сигнатура ДП.23.
Година трећа деценија XIX века, до 1828. године

Тумачење недељних Јеванђеља по Јовану и Марку, по налогу Дионисија Поповића, трећа деценија XIX века, до 1828. године