Псалтир с последовањем

Сигнатура СА.1.
Година око 1545.