Октоих првогласник (одломак), препис са руског штампаног издања

Сигнатура СА.21.
Година крај XVIII или почетак XIX века