Увод у општу филозофију и метафизику

Сигнатура ГР.48.
Година друга четвртина XVIII века

Увод у општу филозофију и метафизику, део I-II, друга четвртина XVIII века, око 1735/45. године, рукопис Арсенија
Теофановића