Зборник црквених песама

Сигнатура ГР.13.
Година средина или осма деценија XVI века