Препис непознате драме

Сигнатура ЕР.31.
Година почетак XIX века

Препис непознате драме (недостају корице и прва
страна) почетак
XIX века