Тумачење књиге постања, по налогу Дионисија Поповића (2)

Сигнатура ДП.12.
Година 1820.