Апофтегмата Бењаша Буднија

Сигнатура ГР.23.
Година 1729.

Апофтегмата Бењаша Буднија, карловачки препис из 1729. године