Увод у Св. писмо Новога завета

Сигнатура ЕР.17.
Година 1896.