Конзисторијални катекисис

Сигнатура ШИК.6
Година 1796.

Конзисторијални катекисис, написао (преписао ?) у Титошу Јован Живковић 1796. године