Апологија Димитрија Ростовског, Черњигов

Сигнатура ГР.59.
Година 1716.

Апологија Димитрија Ростовског, Черњигов, штампарија Тројицко- Иљинског манастира, јуни 1716. године, са рукописним додацима из четврте четвртине XVIII века.