Превод књиге Правовyрїе Данила Хенриха

Сигнатура ЕР.32.
Година 1774.

Превод књиге Правовyрїе
Данила Хенриха штампане 1774. године, са немачког превео Захарије Орфелин 1777.
године, преписао у манастиру Ходошу Ј. Петровић 1822. године