Уводъ у науку христианску или катихизис

Сигнатура ЕР.19.
Година прва половина XIX века