Минеј за децембар

Сигнатура СА.10
Година прва четвртина XVIII века