Тумачење Јеванђеља

Сигнатура ЂУР.1.
Година прва четвртина XVI века