Минеј за јануар и минеј за март

Сигнатура ТИТ.1.
Година прве деценије XVI века

Минеј за јануар (прве деценије XVI века) и минеј за март (из 1548. године) повез крај XVII века, из српске цркве у Титошу