Псалтир с последовањем

Сигнатура ГР.17.
Година прва трећина XVII века