Отвјет православнаго њекојего к другому православному брату о римокатолицком насилију

Сигнатура СА.22.
Година крај XVIII или почетак XIX века

Отвјет православнаго њекојего к другому
православному брату о римокатолицком насилију ... и о варварској глаголемој
унији и о унијатах Теотикиса Никифороса, препис с краја
XVIII или почетка XIX века