Службе св. Атанасију Великом и преподобној Марији

Сигнатура ГР.34.
Година 1847.