Алгебра и тригонометрија, рукопис Арсенија Теофановића

Сигнатура ГР.50.
Година друга четвртина XVIII века