Тумачење књиге постања, други истовремени препис са нешто другачијим распоредом тумачења св. отаца (1)

Сигнатура ДП.12./а
Година 1820.

Тумачење књиге постања, други истовремени препис са нешто другачијим распоредом тумачења св. отаца, по налогу Дионисија Поповића, 1820. година (1)