Везпристрастнаја историческаја повјест о разделенији восточнија и западнија церквеј Јована Рајића

Сигнатура ГР.29.
Година 1766.

Везпристрастнаја историческаја повјест о разделенији восточнија и западнија церквеј Јована Рајића, Нови Сад, 1766. година, препис из 1787. године