Нови Завет, део I-II, Тибинген

Сигнатура ГР.58.
Година 1563.

Нови Завет, део I-II, Тибинген, издање Приможа Трубара, по Антуну Далматину и Стјепану Конзулу Истранину