Минеј за март с пролозима

Сигнатура СА.2.
Година 1571.