Морално богословље

Сигнатура ГР.40.
Година око 1830.