Теофилактово тумачење Јеванђеља по Матеју и Марку (1)

Сигнатура ДП.19.
Година 1821.

Теофилактово тумачење Јеванђеља по Матеју и
Марку, по налогу Дионисија Поповића, 1821. година (1)