Апостол

Сигнатура СБ.1.
Година крај XV – почетак XVI века, са додацима с почетка XVIII века