Прогностикон

Сигнатура ГР.15.
Година девета деценија XVIII века