Пастирско богословље

Сигнатура ГР.41.
Година око 1830.