Извyстїе и рад архиепископов и епископов славеносербских ...

Сигнатура ЕР.34.
Година крај XVIII века