Догматско богословље (1)

Сигнатура ГР.39.
Година око 1830.