Триод цветни

Сигнатура СА.18.
Година крај XVII – прва деценија XVIII века