Канонар (одломак)

Сигнатура ШИК.2.
Година крај XVIII века