Тумачење књиге постања, по налогу Дионисија Поповића (1)

Сигнатура ДП.12.
Година 1820.