Поменик манастира Грабовца (општи лист)

Сигнатура ГР.7.
Година трећа четвртина XVII века