Тумачење Прве књиге царства, по налогу Дионисија Поповића

Сигнатура ДП.16
Година 1820.