Тумачење Четврте књиге царства, прве и друге Паралипоменона, по налогу Дионисија Поповића

Сигнатура ДП.18.
Година 1820.