О светим тајнама

Сигнатура ГР.22.
Година средина XVIII века