Пастирско богословље (6)

Сигнатура ДП.25.
Година трећа деценија XIX века, до 1828. године

Пастирско богословље, по налогу Дионисија Поповића, трећа деценија XIX века, до 1828. године (6)