Расправе и документи и увези са реформама календара

Сигнатура ЕР.37.
Година 1814-1815.

Расправе и документи и увези са реформама календара (састављено по налогу епископа Дионисија Поповића, 1814-1815. ?) латински