Минеј за децембар са пролозима

Сигнатура СА.5.
Година 1582.