Минеј за фебруар

Сигнатура СА.12
Година прва четвртина XVIII века