Зборник

Сигнатура ГР.38.
Година трећа четвртина XVIII века