Књига проповеди

Сигнатура ГР.27.
Година трећа четвртина XVIII века, после 1757.